Thuốc miễn dịch chữa bệnh ung thư phổi giai đoạn sớm.

Thuốc miễn dịch chữa bệnh ung thư phổi giai đoạn sớm.

31/01/2023

Thuốc miễn dịch điều trị ung thư phổi thông qua sự kích hoạt hệ miễn dịch tự nhiên chống khối u. Hoạt tính này vốn rất mạnh nhưng đã bị ức chế bởi các phân tử đặc biệt như PD-1 và PD-L1. Ở giai đoạn sớm, điều trị

Số điện thoại
0826.826.838

Đã đặt hàng thành công